λίγο απ'όλα... και τίποτα

Note That!

Πληροφορίες

Έκδοση: v1.5
Ημερομηνία: 18 May, 2001
Πλατφόρμα: Windows

Περιγραφή

Note That! is a simple and compact program which allows you to keep notes on your desktop. Upon start-up it automatically loads your notes file and it automatically saves it before exiting. The interface language can be set to Greek, English or Greeklish. The program's window can be shrunk to its title bar, so that it does not take up valuable desktop space. A text search mode is also available.

Note That! has been developed using Rapid-Q. Many thanks must go to Mesut Akcan for correcting a serious bug in my program termination code. The source code is included in the download archive. Please take a look at the note under e-Chaos.

Εικόνα

Λήψη

Κλικ εδώ για το πρόγραμμα