λίγο απ'όλα... και τίποτα

Ball Chaos

Πληροφορίες

Έκδοση: v1.0
Ημερομηνία: 22 August, 2004
Πλατφόρμα: Windows

Περιγραφή

A simple arcade game that will put a serious test to your reflexes. In Ball Chaos you guide a little ship and you try to collect some items, while avoiding the balls that bounce around. The more you collect the more balls appear and things soon become hectic. It sounds simplistic and it certainly is, but it's quite entertaining.

Ball Chaos was created in just two days as a means for me to test Game Maker, a quite powerful and certainly very easy to use game creation tool, made by Mr. Mark Overmars.

Εικόνα

Λήψη

Κλικ εδώ για το πρόγραμμα